Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigation

U bent hier: Home / De kleine lettertjes

De kleine lettertjes

Met de samenstelling van onze uitgaven is getracht zo nauwkeurig en zorgvuldig mogelijk de
auteursrechten van derden te respecteren. Indien men meent dat toch auteursrechten van derden geschonden worden verzoeken wij u contact met ons op te nemen.
De uitgave zal dan op uw verzoek worden verwijderd ui t de catalogus.

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten
Van al onze uitgaven zijn alle rechten voorbehouden aan BoekopCD B.V.
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de  inhoud en de vormgeving van deze publicatie,
waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen en delen van de inhoud worden uitdrukkelijk voorbehouden. 
De inhoud van deze publicatie is alleen voor persoonlijk onderzoek bedoeld. 
Bij aankoop van onze uitgaven wordt op geen enkele wijze eigendomsrecht overgedragen. 

Deze product licentie is persoonlijk en niet overdraagbaar.
De inhoud van deze digitale productie of delen daarvan mogen niet geleend, verhuurd of op andere wijze tegen wat voor beloning dan ook aan derden beschikbaar worden gesteld zonder een schriftelijke goedkeuring van BoekopCD B.V. 
Anders dan voor persoonlijk gebruik van deze digitale uitgave, mag niets worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van BoekopCD B.V.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie in digitale uitgave is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Ondanks alle aan de samenstelling van deze digitale uitgave bestede zorg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige fout in deze uitgave, computer storingen en de daaruit voortkomende kosten.

Uitzonderingen
We hebben begrip voor gebruikers die materiaal voor bijvoorbeeld online publicaties willen gebruiken.
Echter zijn alle rechten voorbehouden.  Niets van onze uitgaven mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever BoekopCD B.V.

Doet zich de situatie voor dat u voor een delen van onze uitgaven bijvoorbeeld online wilt delen?
Neem in dat geval contact met ons op om de mogelijkheden met u te bespreken.