Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigation

U bent hier: Home / Onze boeken / Encyclopedie en naslag / Magazijn van Tuin Sieraden

Magazijn van Tuin Sieraden


ArtNr: 20983
Dit is een zeer exclusief boek uit 1802 geschreven voor G. van Laar die zijn inspiratie vooral haalde uit de Engelse tuinen. Zonder twijfel is dit van grote invloed geweest op de Nederlandse hedendaagse tuinen. 'Magazijn van tuin-sieraden gaat over een verzameling van modellen van aanleg en sieraad, voor groote en kleine lusthoven, voornamelijk van dezulke, die met kleine kosten te maken zijn. Getrokken uit de voornaamste buitenlandsche werken, naar de gelegenheid en gronden van dit koninkrijk gewijzigd, en met vele nieuwe platte gronden en sieraden vermeerderd.' De staat van het boek, de tekeningen en het papier is van hoge kwaliteit. This is a very exclusive book from 1802, written by G. van Laar, who mainly got his inspiration from English gardens. Without a doubt, this book has had a great influence on contemporary Dutch gardens. ?'A stock of garden jewels' is about a collection of models for the making and decorating, for big and small paradises, mainly of the kind, which can be realised with little money. Taken from the most prominent foreign works, modified according to the opportunities and grounds of this kingdom, and with many new maps and decorations expanded.? The state of the book, the drawings and the paper are of high quality.

Wat heb ik gevonden? De website voor gedigitaliseerde boeken, opnieuw uitgegeven in een digitaal formaat. Ontwikkeld om de innovatieve technieken van EasyData breder bekend en toepasbaar te maken. Powered by


Navigatie