Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigation

U bent hier: Home / Onze boeken / Geschiedenis / Geschiedenis der Menschheid

Geschiedenis der Menschheid


ArtNr: 20605
In 1923 verscheen een bewerking door dr. C.P. Gunning van het boek van Hendrik van Loon. Het is speciaal bedoeld voor kinderen van 10-15 jaar. De hele geschiedenis, voorzover belangrijk voor Europa, wordt besproken, beginnend met de volkeren uit de oudheid zoals de Egyptenaren, Assyriërs en Babyloniërs, Grieken, Perzen en Romeinen. Ook aan belangrijke figuren uit de geschiedenis, zoals Alexander de Grote, Jezus, Mohammed en Karel de Grote wordt veel aandacht besteed. Na een bespreking van het politieke en geestelijke leven in de Middeleeuwen komt met de grote ontdekkingsreizen ook de wereld buiten Europa in zicht. In de bespreking van de tijd na 1500 is er niet alleen aandacht voor de politiek, maar ook voor wetenschap, godsdienst en economie. Het boek is geïllustreerd met een groot aantal zwart-wit tekeningen. In 1923 dr. C.P. Gunning published an adaptation of a history book by Hendrik van Loon, especially written for children of 10-15 years of age. The total history of mankind, in so far as it is important for Europe, is covered, starting with the ancient peoples, like Egyptians, Assyrians and Babylonians, Greeks, Persians and Romans. The book also pays a lot of attention to important historical figures like Alexander the Great, Jezus, Mohammed and Charlemagne. After a description of the political and religious life in the Middle Ages, the voyages of discovery are treated and the world outside Europe comes into view. In the coverage of the time after 1500 there is not only interest in politics, but also in science, culture and economy. The book is illustrated with a large number of black and white drawings.

Wat heb ik gevonden? De website voor gedigitaliseerde boeken, opnieuw uitgegeven in een digitaal formaat. Ontwikkeld om de innovatieve technieken van EasyData breder bekend en toepasbaar te maken. Powered by


Navigatie