Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigation

U bent hier: Home / Onze boeken / Geschiedenis / Geschiedenis van de Nederlandsche Bank 01

Geschiedenis van de Nederlandsche Bank 01


ArtNr: 20636
Dit boek beschrijft de oprichting en geschiedenis van de Nederlandse Bank,ÿ van 1814 tot 1914. Deel 1 beslaat de periode 1814-1864 en bestaat uit twee boeken. Het begint met een overzicht van de betekenis van Amsterdamÿ in de 18de eeuw als financieel centrum en de achteruitgang na 1790.ÿ Vervolgens wordt de economische situatie na het einde van deÿ Napoleontische tijd behandeld als reden voor de oprichting van deÿ Nederlandse Bank. In de volgende hoofdstukken komen deÿ ontwikkelingen per tijdvak aan bod, zoals de verhouding met de ÿoverheid, de financi‰le en economische situatie, benoemingen vanÿ bankdirecteuren, uitgifte van bankbiljetten, wisselkoersen, etc. Ten slotte wordt de volledige tekst gegeven van belangrijkeÿ wettelijke besluiten met betrekking tot de bank. Het boek is ge‹llustreerd met foto\'s van (schilderijen van)ÿ personen en documenten, zoals bankbiljetten en assignaties. Het tweede boek geeft documentatie, inclusief statistische tabellenÿ en registers, met betrekking tot het eerste stuk. This book describes the foundation and the history of the Dutch Bank from 1814 till 1914. Part 1 covers the period 1814-1864 and consists of two books. The first book starts with an overview of the importance of Amsterdam as a financial centre in the 18th century and the decline after 1790. Next the economic stuation at the end of the Napoleontic time is treated as a reason for the foundation of the Dutch Bank. In the following chapters the developments in the different periods of time are covered, for example the relation with the government, the financial and economic situation, appointments of directors, issue of bank notes, changing exchange rates, etc. Finally the complete texts of relevant legal decisions with respect to the bank are given. The book is illustrated with photographs of (paintings of) persons and documents, like bank notes and assignats. The second book gives documentation, including statistical tables and registers, with respect to the first book.

Wat heb ik gevonden? De website voor gedigitaliseerde boeken, opnieuw uitgegeven in een digitaal formaat. Ontwikkeld om de innovatieve technieken van EasyData breder bekend en toepasbaar te maken. Powered by


Navigatie