Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigation

U bent hier: Home / Onze boeken / Geschiedenis / Het Nederlandse Zeewezen 04 02

Het Nederlandse Zeewezen 04 02


ArtNr: 20782
Het boek beschrijft het ontstaan, bestaan en ondergang van het zee leven in de tijd. Verhalen van oorlogen en tijdperken worden zo goed mogeljk beschreven. Het boek geeft de Nederlandse oorlogsgeschiedenis weer vanaf de Middeleeuwen tot de 19e eeuw. Elk boek is verdeeld in een periode, die nauwkeurig de situatie beschrijft in die tijd. Zo wordt onder andere de 80-jarige oorlog, de opstand tegen Frankrijk en de Engelse oorlogen aan de orde gesteld. Elke periode heeft een eigen bijlage, waar de status van allerlei troepen en schepen nauwkeurig staat beschreven. Kortom, een uitgebreid boek over de geschiedenis van de Nederlandse oorlogen en slagvelden. Publicatiejaar: 1858. This book describes the arise, existence and fall of the life at sea in that time. Stories about wars and that era being described as accurately as possible. The books describe Dutch war history from the Middle ages until the 19th Century. Every book is divided into periods that precisely describe that time's situation. Among others it discusses the 80 Year War, the rise against France and the war against the english. Each period has it's own attachment, which precisely describes the status of all sorts of troops and ships. All in all, a very comprehensive book about dutch wars and battlefields. Year of Publication 1858.

Wat heb ik gevonden? De website voor gedigitaliseerde boeken, opnieuw uitgegeven in een digitaal formaat. Ontwikkeld om de innovatieve technieken van EasyData breder bekend en toepasbaar te maken. Powered by


Navigatie