Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigation

U bent hier: Home / Onze boeken / Geschiedenis / Het zedelijk leven onzer vaderen in de 18e eeuw

Het zedelijk leven onzer vaderen in de 18e eeuw


ArtNr: 20800
Dr. Laurentinus Knappert (1863-1943) werd in 1902 hoogleraar te Leiden. Zijn kracht lag in de praktische theologie en vooral de vaderlandse kerkgeschiedenis, waarvan hij een der bekwaamste vertegenwoordigers zou worden. Hoewel kerkhistoricus voelde hij zich ook aangetrokken tot de profane geschiedenis, met name die van cultuur en zeden. Zo verscheen in 1910 Het zedelijk leven onzer vaderen in de achttiende eeuw. Het is interessant te lezen hoe een geleerde uit de 19e eeuw 'toekijkt' op waarden en normen van een voorafgaande eeuw. In 1902 Dr. Laurentinus Knappert (1863-1943) was appointed to professor at Leiden. His strength was in practical theology and especially national churchhistory, of which he would become one of the most capable representatives. Altho being a church historian he also was attracted to profane history, in particular that of culture and moral. Thus in 1910 'Het zedelijk leven onzer vaderen in de achttiende eeuw' was published. It is interesting to read how a 19th century scholar looks upon values and moral of a century gone by.

Wat heb ik gevonden? De website voor gedigitaliseerde boeken, opnieuw uitgegeven in een digitaal formaat. Ontwikkeld om de innovatieve technieken van EasyData breder bekend en toepasbaar te maken. Powered by


Navigatie