Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigation

U bent hier: Home / Onze boeken / Krijgskunde / Den Arbeid van Mars of Vesting Bouw 2

Den Arbeid van Mars of Vesting Bouw 2


ArtNr: 20368
Oorspronkelijk frans werk door de franse officier Allain Manesson Mallet. Vertaald door M. Smallegange en in 1672 te Amsterdam uitgegeven in 2 delen door Jacob van Meurs. Het voorbericht geeft een opzet van het boek, maar ook bezit het boek zelfstandige inhoudsopgaven. Deel I bevat ondermeer een opdracht aan Prins Willem Hendrik van Oranje door de vertaler Smallegange en een aanbeveling van het werk door Joh. de Witt. Het werk valt uiteen in twee boekdelen: Boek I (8 hoofdstukken) geeft een korte inleiding in de vestingbouw en gaat vooral in op de relatie tussen de plaats van een fort en het fort zelf. De auteur behandelt de ongeregelde vestingbouw (nl. bouwen op plaatsen met omgevingsfactoren die een doorslaggevende invloed op de vorm van het fort hebben) en de geregelde vestingbouw (nl. het bouwen van een fort met een ideale vorm). In boek II (10 hoofdstukken) gaat Mallet in op de bouwregels die te volgen zijn bij de bouw en geeft hij een overzicht van regels voor de bouw van aanvullende verdedigingswerken als bv aarden wallen en wat men nu loopgraven noemt. In dit tweede deel laat Mallet ook 9 andere auteurs aan het woord over deze onderwerpen, waaronder twee nederlandse auteurs. Men krijgt hierdoor een beeld van de internationale verbindingen die er in de 17e eeuw op militair gebied waren. Beide boeken geven een ruime hoeveelheid gravures met technische tekeningen en weergaven met een selectie van beroemde vestingwerken (oa Lissabon, st Malo, Brest, Geneve, Brussel, Grave). Dit werk bied inzicht in de technische kanten van de vestingbouw en is als zodanig waardevol voor de archeologie; tevens inzichtgevend voor hen die studie doen naar internationale (politieke) betrekkingen in de 17e eeuw. Title: 'Den Arbeid van Mars' Originally in french work by the french officer Allain Manesson Mallet. Translated by M. Smallegange and published in 1672 in Amsterdam. Published in two parts by Jacob van Meurs. The preface gives a setup of the book, but the book also contains separate independant tables of contents. Part one contains among others a dedication to Prince Willem Hendrik van Oranje by the translator Smallegange and a recommendation of the work by Joh. de Witt. The work is divided into two book volumes: Book 1 (8 chapters) gives a short introduction into fortification and especially goes further into the relationship between the location of a fortress and the fortress itself. The author discusses the unregulated fortification (namely building in places with surroundings that have a decisive influence on the shape of the fortress) en regulated fortification (namely building a fortress with the 'perfect' shape.) In Book 2 (10 chapters) Mallet discusses the building regulations to be followed and he also gives an overview of rules when building additional defensive works, like for instance ramparts and what we now call trenches. In this second part Mallet also gives the word to 9 other authors about these subjects, two of them are dutch. This way one gets a picture of the international connections in the military field in the 17th century. Both books give an ample amount of engravings with technical drawings and illustrations of a selection of famous fortifications (among others Lissabon, St Malo, Brest, Geneve, Brussels, Grave). This work gives insight in the technical aspects of fortification and is as such valuable for Archeaology, also insightfull for those who want to further study on the international (political) relationships in the 17th century.

Wat heb ik gevonden? De website voor gedigitaliseerde boeken, opnieuw uitgegeven in een digitaal formaat. Ontwikkeld om de innovatieve technieken van EasyData breder bekend en toepasbaar te maken. Powered by