Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigation

U bent hier: Home / Onze boeken / Krijgskunde / Het leven en bedrijf van den heere Michiel de Ruiter

Het leven en bedrijf van den heere Michiel de Ruiter


ArtNr: 20759
Gerard Brandt: Het leven en bedryf van den heere Michiel de Ruiter, hertog, ridder, &c. lt. admiraal generaal van Hollandt en Westvrieslandt (Amsterdam 1732) 8+1065+23 blz. Weinig Nederlandse zeevaarders spreken nog altijd zo tot de verbeelding als Michiel Adriaensz de Ruyter (1607-1676). De Ruyter ging al op zijn elfde naar zee. Hij werkte bij de koopvaardij, de walvisvaart en de kaapvaart en maakte al snel carrière. Hij werd kapitein, commandeur, vice-admiraal en uiteindelijk - in 1665 - admiraal, opperbevelhebber van de complete Nederlandse vloot. De Ruyter voerde met succes oorlogen tegen de Engelsen maar stierf uiteindelijk aan de verwondingen die hij opliep tijdens een zeeslag. Zijn lichaam werd met grote staatsie bijgezet in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Geeraert Brandt (1626-1685), de biograaf van Michiel de Ruyter, was in zijn tijd een bekende geschiedschrijver en predikant. Gerard Brandt: The life and times of Michiel de Ruyter: Duke, Knight and Lt. Admiral General of Holland and Westvrieslandt (Amsterdam 1732) 8+1065+23 pages. Very few Dutch seamen continue to be so invigorating to our imagination as Michiel Adriaensz de Ruyter (1607-1676). De Ruyter went to sea at age eleven. He worked in merchant service, whale hunting and cape speed, and his career advanced early on. He became captain, commander and eventually, in 1665, admiral. Supreme commander of the entire Dutch fleet. De Ruyter waged wars succesfully against the English, but ultimately died of injuries that he incurred during a sea battle. His body was added with great pride in the Nieuwe Kerk in Amsterdam. Geeraert Brandt (1626-1685), biographer of Michiel de Ruyter, was a well known writer on history and preacher in his time.

Wat heb ik gevonden? De website voor gedigitaliseerde boeken, opnieuw uitgegeven in een digitaal formaat. Ontwikkeld om de innovatieve technieken van EasyData breder bekend en toepasbaar te maken. Powered by