Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigation

U bent hier: Home / Onze boeken / Kunst

Kunst


" De Matth‰us Passion op CDROM En niet als audio bestand maar als partituur. BoekopCD heeft ook dit werk in de catalogus opgenomen op uw verzoek. Voor de volledigheid hieronder een korte inleiding over de Matth‰us Passion geschreven door een musicale BoekopCD fan. In 1728 begon Bach met het componeren van het lijdensverhaal van Jezus. Hij ging hierbij uit van de hoofdstukken 26 en 27 van het evangelie volgens Matth‰us. De teksten zijn niet alleen het werk van Bach. Samen met de plaatselijke postbode, die een groot dichter moet zijn geweest, heeft hij de teksten geschreven. In de Matth‰us Passion komen de volgende solorollen voor:Evangelist (tenor) ? zingt de letterlijke tekst van het Evangelie Jezus (bas)  Pilatus (bas)  Pontifex (bas)  Ancilla (bas)  Vrouw van Pilatus (sopraan)  Judas (bas) Petrus (bas)  Verschillende dienaressen en getuigen Naast de solozang komen er soms ook groepen mensen voor, zoals een menigte van het volk, een groep soldaten of priesters. Deze worden door twee koren gezongen. De Matth‰us Passion kent een heldere opbouw. Na het groots opgezette openingskoor vertelt de Evangelist het lijdens- en sterfverhaal van Jezus met minimale muzikale begeleiding. Deze vertellijn wordt onderbroken door recitatieven, aria?s en koralen, om een individuele of collectieve reflectie op het verhaal te geven. Een recitatief is een muziekstuk, waarbij de zang (meestal een solist) een verhaal vertelt. Muzikaal is een recitatief sober. De zang wordt begeleid door een Basso continuo. Een aria is een gezongen compositie, waarin de zang wordt begeleid door ‚‚n of meerdere muziekinstrumenten of een orkest. In vergelijking met de aan de aria verwante arioso, ligt de nadruk in een aria meer op de muziek. Een koraal is een hymne van de Lutherse kerk die door de gehele kerkgemeenschap wordt gezongen. Koralen hebben een eerder eenvoudige en gemakkelijk te zingen melodie; meestal rijmen de teksten die in strofes zijn opgesteld. De Matth‰us Passion eindigt bij de dood van Jezus met een slotkoraal. Bach heeft in de Matth‰us veelvuldig gebruik gemaakt van getallensymboliek. Zo is het getal 14 voor Bach heel bijzonder, als je de alfabetische waarde van de letters B A C H optelt krijg je het getal 14. Dit getal komt heel vaak voor in de Matth‰us, er zijn bijvoorbeeld 14 koralen in de Matth‰us Passion. In de begeleiding van de Christuspartij, basso continuo, worden elke keer precies 365 noten gespeeld. Bach geeft hiemee aan dat zoals de bas 365 keer de basis is, ook Jezus voor ons 365 dagen in het jaar de basis is. De hele passie zit met van deze symboliek, dit geeft ook aan dat Bach een heel gelovig persoon was. Bach heeft in heel de Matth‰us-Passion de affecten-leer toegepast. Alle psychologische momenten komen tot uitdrukking in de toonsoorten waarin deze momenten zijn gezet. Bijvoorbeeld: ernstig - G-klein monter - G-groot melancholisch - B-klein Het slotkoor, lieflijk en triest, staat dus in C-klein. De kern van de Passion is dan ook de verheerlijking Gods, die zijn eigen zoon in de wereld gezonden heeft om door diens kruisdood de wereld te verlossen. De uitvoering wordt dan een indrukwekkende evangelieverkondiging. Volgens vele Bach liefhebbers is de Matth‰us Passion het mooiste en hoogste wat er ooit op de wereld gecomponeerd is.  Bach heeft op een geniale manier het lijdensverhaal van Jezus op muziek gezet. Vanaf ongeveer 1950 wordt er door Bach-kenners druk gezocht naar allerlei verborgen symbolieken in de Matth‰us Passion Zo zou Bach zijn geboortedatum en zelfs zijn sterfdatum muzikaal hebben verwerkt. Critici wijzen erop dat wie maar lang genoeg zoekt  vanzelf wat zal vinden en nemen aan dat veel van de gevonden ""boodschappen"" berusten op toeval. Over de auteur Johann Sebastian Bach zelf: De Duitse componist en organist Johann Sebastian Bach (1685-1750) werd geboren in Eisenach.  Bach wordt door velen beschouwd als een van de grootste componisten. Bach was de meester van de contrapunttechniek en zijn muziek behoort tot het hoogtepunt van de polifonische stijl van de Barok. Bach bracht een groot deel van zijn werkzame leven door in een betrekking bij de Lutherse kerk in Leipzig. Niet alleen als organist, maar ook als muzikaal directeur. Veel van zijn composities hebben dan ook een religieuze achtergrond. Regelmatig ging Bach op tournee en vestigde hiermee zijn reputatie als beste organist van zijn tijd. Hij was in staat om elke muzieksoort en elke muzikale truc, die beschikbaar was in de Barok, te doorgronden en toe te passen binnen zijn composities. Bach trouwde twee keer en kreeg 21 kinderen, waarvan er tien op jonge leeftijd stierven.  Aan het einde van zijn leven kreeg Bach last van blindheid. Hij stierf op 28 juli 1750, na een mislukte oogoperatie. Bach liet meer dan 200 cantates na, de Paas- en Kerst-oratoria en de Matth‰us- en Johannes- Passionen.  Zijn orkestrale muziek bestaat onder meer uit zijn zes Brandenburgse concerten en werken voor piano en viool. " Bach - Matthaus Passion This edition contains the complete musical score of the Mattheus-Passion by Johann Sebastian Bach.
Navigatie