Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigation

U bent hier: Home / Onze boeken / Studie boeken

Studie boekenHenriette J. van Wessem: Ik kan handwerken (Leiden: A.W. Sijthoff z.j.) Henriette J. van Wessem was lerares aan de zogenoemde 'Industrieschool' in Den Haag. Haar 'practische handleiding voor het vervaardigen van alle voorkomende vrouwelijke handwerken' was succesvol en beleefde zeker vier drukken (tussen circa 1910 en 1953). Deze ongedateerde druk dateert uit het begin van de 20ste eeuw. Van Wessem heeft meer van dit soort boeken op haar naam staan, zoals Ik kan kostumnaaien: geïllustreerd handboek voor degenen, die haar kostumes en alles wat tot de garderobe behoort, thuis willen gereedmaken en Breien: nieuwe handleiding tot het aanleren van het breien. Veel van dit soort praktische handboeken zijn tamelijk zeldzaam - ze werden 'stukgelezen' en daarna weggegooid. Henriette J. van Wessem: I can do hand work (Leiden: A. W. Sijthoff z. j.) Henriette J. van Wessem was teacher at the 'Industrieschool' in The Hague. Her 'practical manual for the manufacturing of all known female handworks' was succesfull and had at least four prints (between 1910 and 1953). This undated print dates from the beginning of the 20th century. Van Wessem has more of these kind of books to her credit, like 'I can sew costumes: Illustrated hand book for those, who want to make their costumes and everything in relation to their wardrobe at home.' and 'Nitting: New manual for the learning of nitting.'. Many of these kind of practical hand books are relatively rare - they were 'read to a pulp' and then thrown away.