Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigation

U bent hier: Home / Onze boeken / Diversen / Faust 1

Faust 1


ArtNr: 20491
De historische Faust is een bepaalde en befaamde figuur geweest. Hij werd in 1480 ergens in Wurtemberg geboren, studeerde magie, destijds aan enkele universiteiten onderwezen, en gebruikte de verworven kennis voor allerlei goocheltoeren en oplichterijen. Hij maakte zich in zijn tijd een naam als Paracelsus, maar was, in tegenstelling met dezen, een gewetenloos bedrieger, die slechts door den schrik welken hij inboezemde, als in verbinding staande met den duivel, aan alle vervolging wist te ontkomen, tot hij omstreeks 1540 arm stierf. The historical Faust has been a certain and famous character. He was born in 1480 somewhere in Wurtemberg, studied magic, which was taught at some universities at that time and used his so acquired knowledge for all sorts of magic tricks and frauds. In his time he made his name as Paracelsus, but was contradictory to him, a unscrupulous deceiver, whom only by the fear he caused by being known as having connections to the devil, got away from all prosecutions, until he died around 1540, totally down and out.

Wat heb ik gevonden? De website voor gedigitaliseerde boeken, opnieuw uitgegeven in een digitaal formaat. Ontwikkeld om de innovatieve technieken van EasyData breder bekend en toepasbaar te maken. Powered by


Navigatie