Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigation

U bent hier: Home / Onze boeken / Plaats en Regio

Plaats en Regio


Deze digitale uitgave bevat het EERSTE deel: tot 1300. Dit is het eerste deel van een serie van 3 werken die tezamen een chronologisch overzicht geven van de geschiedenis van Alkmaar tot 1813. In 1739 verscheen Alkmaar en zyne geschiedenissen, geschreven door Simon Eikelenberg. Hierin wordt de geschiedenis van Alkmaar tot 1300 beschreven. DigiCodex heeft in deze digitale uitgave de tweede druk uit 1747 opgenomen (Rotterdam, Philippus en Jakobus Losel). Gijsbert Boomkamp stelde een vervolg tot 1600 samen in Alkmaeren deszelfs geschiedenissen uit de nagelatene papieren van Simon Eikelenberg, en veele andere echte stukken en bescheiden. Dit werk werd eveneens in 1747 in uitgegeven bij dezelfde uitgever. Alkmaars gemeentearchivaris A. Fasel vulde het historisch overzicht aan tot 1813 in Alkmaar en zijne geschiedenissen: kroniek van 1600-1813. Dit overzicht, samengesteld aan de hand van historische aantekeningen uit de Collectie Aanwinsten van het Regionaal Archief Alkmaar, verscheen in 1973 (Alkmaar, Vereniging Oud Alkmaar). The FIRST of three volumes (until 1300) which together give a chronological overview of the History of the town of Alkmaar until 1813. In 1739 'Alkmaar en zyne geschiedenissen' was published and written by Simon Eikelenberg.This describes the history of Alkmaar until 1300. This publication contains the 1747 second edition (Rotterdam, Philippus and Jakobus Losel). Gijsbert Boomkamp wrote the sequel which goes till 1600:'Alkmaar, history out of the posthumous works and many other articles and records of Simon Eikelenberg.' This volume was also published in 1747 by the same publisher. A.Fasel who was the council archivist of Alkmaar, supplemented the historical overview till 1813 in: 'Alkmaar and it's histories, chronicle of 1600-1813.' This overview, compiled of historical notes of the ?Collection of Acquisitions of the regional Archives of Alkmaar?, was published in 1973. (Alkmaar, Society Old Alkmaar). Publication Years 1813-1973

DEZE UITGAVE BEVAT DE MOOISTE PLATEN UIT DE SERIE BOEKEN DIE HIER BESCHREVEN ZIJN. Drie werken die tezamen een chronologisch overzicht geven van de geschiedenis van Alkmaar tot 1813. In 1739 verscheen Alkmaar en zyne geschiedenissen, geschreven door Simon Eikelenberg. Hierin wordt de geschiedenis van Alkmaar tot 1300 beschreven. DigiCodex heeft de tweede druk uit 1747 opgenomen (Rotterdam, Philippus en Jakobus Losel). Gijsbert Boomkamp stelde een vervolg tot 1600 samen in Alkmaeren deszelfs geschiedenissen uit de nagelatene papieren van Simon Eikelenberg, en veele andere echte stukken en bescheiden. Dit werk werd eveneens in 1747 in uitgegeven bij dezelfde uitgever. Alkmaars gemeentearchivaris A. Fasel vulde het historisch overzicht aan tot 1813 in Alkmaar en zijne geschiedenissen: kroniek van 1600-1813. Dit overzicht, samengesteld aan de hand van historische aantekeningen uit de Collectie Aanwinsten van het Regionaal Archief Alkmaar, verscheen in 1973 (Alkmaar, Vereniging Oud Alkmaar). Herewith the most beautiful drawings of the 3 volumes which together give a chronological overview of the History of the town of Alkmaar until 1813. In 1739 'Alkmaar en zyne geschiedenissen' was published and written by Simon Eikelenberg.This describes the history of Alkmaar until 1300. DigiCodex has the 1747 second edition (Rotterdam, Philippus and Jakobus Losel). Gijsbert Boomkamp wrote the sequel which goes till 1600:'Alkmaar, history out of the posthumous works and many other articles and records of Simon Eikelenberg.' This volume was also published in 1747 by the same publisher. A.Fasel who was the council archivist of Alkmaar, supplemented the historical overview till 1813 in:'Alkmaar and it's histories, chronicle of 1600-1813.' This overview, compiled of historical notes of the 'Collection of Acquisitions of the regional Archives of Alkmaar, was published in 1973. (Alkmaar, Society Old Alkmaar).

Drie werken die tezamen een chronologisch overzicht geven van de geschiedenis van Alkmaar tot 1813. Deze uitgave bevat het TWEEDE DEEL: 1300-1600. In 1739 verscheen Alkmaar en zyne geschiedenissen, geschreven door Simon Eikelenberg. Hierin wordt de geschiedenis van Alkmaar tot 1300 beschreven. DigiCodex heeft de tweede druk uit 1747 opgenomen (Rotterdam, Philippus en Jakobus Losel). Gijsbert Boomkamp stelde een vervolg tot 1600 samen in Alkmaeren deszelfs geschiedenissen uit de nagelatene papieren van Simon Eikelenberg, en veele andere echte stukken en bescheiden. Dit werk werd eveneens in 1747 in uitgegeven bij dezelfde uitgever. Alkmaars gemeentearchivaris A. Fasel vulde het historisch overzicht aan tot 1813 in Alkmaar en zijne geschiedenissen: kroniek van 1600-1813. Dit overzicht, samengesteld aan de hand van historische aantekeningen uit de Collectie Aanwinsten van het Regionaal Archief Alkmaar, verscheen in 1973 (Alkmaar, Vereniging Oud Alkmaar). Herwith the second of 3 volumes, about 1300-1600. The serie of 3 volumes together give a chronological overview of the History of the town of Alkmaar until 1813. In 1739 'Alkmaar en zyne geschiedenissen' was published and written by Simon Eikelenberg.This describes the history of Alkmaar until 1300. DigiCodex has the 1747 second edition (Rotterdam, Philippus and Jakobus Losel). Gijsbert Boomkamp wrote the sequel which goes till 1600: 'Alkmaar, history out of the posthumous works and many other articles and records of Simon Eikelenberg.' This volume was also published in 1747 by the same publisher. A.Fasel who was the council archivist of Alkmaar, supplemented the historical overview till 1813 in:'Alkmaar and it's histories, chronicle of 1600-1813.' This overview, compiled of historical notes of the 'Collection of Acquisitions of the regional Archives of Alkmaar, was published in 1973. (Alkmaar, Society Old Alkmaar). Publication Years 1813-1973

Er zijn drie werken die tezamen een chronologisch overzicht geven van de geschiedenis van Alkmaar tot 1813. Deze digitale uitgave bevat het DERDE deel. In 1739 verscheen Alkmaar en zyne geschiedenissen, geschreven door Simon Eikelenberg. Hierin wordt de geschiedenis van Alkmaar tot 1300 beschreven. DigiCodex heeft de tweede druk uit 1747 opgenomen (Rotterdam, Philippus en Jakobus Losel). Gijsbert Boomkamp stelde een vervolg tot 1600 samen in Alkmaeren deszelfs geschiedenissen uit de nagelatene papieren van Simon Eikelenberg, en veele andere echte stukken en bescheiden. Dit werk werd eveneens in 1747 in uitgegeven bij dezelfde uitgever. Alkmaars gemeentearchivaris A. Fasel vulde het historisch overzicht aan tot 1813 in Alkmaar en zijne geschiedenissen: kroniek van 1600-1813. Dit overzicht, samengesteld aan de hand van historische aantekeningen uit de Collectie Aanwinsten van het Regionaal Archief Alkmaar, verscheen in 1973 (Alkmaar, Vereniging Oud Alkmaar). The third of volumes which together give a chronological overview of the History of the town of Alkmaar until 1813. In 1739 'Alkmaar en zyne geschiedenissen' was published and written by Simon Eikelenberg. This describes the history of Alkmaar until 1300. We have the 1747 second edition (Rotterdam, Philippus and Jakobus Losel). Gijsbert Boomkamp wrote the sequel which goes till 1600: 'Alkmaar, history out of the posthumous works and many other articles and records of Simon Eikelenberg.'This volume was also published in 1747 by the same publisher. A.Fasel who was the council archivist of Alkmaar, supplemented the historical overview till 1813 in: 'Alkmaar and it's histories, chronicle of 1600-1813.' This overview, compiled of historical notes of the 'Collection of Acquisitions of the regional Archives of Alkmaar', was published in 1973. (Alkmaar, Society Old Alkmaar).
Navigatie